Podręczne menu:

Dla Projektanta:

Materiały dla projektantów.

» Więcej

Gwarancja:

10 lat gwarancji na wszystkie produkty firmy Ekopol.

» Więcej

Certyfikaty:

Aprobaty i opinie techniczne oraz atesty higieniczne instytucji certyfikujących.

» Więcej

Zaufanie:

Firma EKOPOL bierze udział w programie Rzetelna Firma.

» Więcej

Szukaj w FAQ:

   

Opis techniczny i zasada działania oczyszczalni ekologicznej typu eko

Oczyszczalnie ekologiczne wprowadziliśmy do stałej produkcji i sprzedaży w 2000 roku. Są to potwierdzone latami doświadczeń i cieszące się dużym uznaniem wśród inwestorów zestawy służące do utylizacji ścieków socjalno-bytowych. Niestety można je montować wyłącznie z drenażem rozsączającym, oraz w korzystnych warunkach gruntowo-wodnych (grunt dobrze lub średnio przepuszczalny, poziom wód gruntowych minimum 1,5m poniżej nitki rozsączającej). Jak wszystkie oczyszczalnie ekologiczne, oczyszczalnia typu EKO charakteryzuje się relatywnie krótką żywotnością układu drenażowego, która szacowana jest (w dobrych warunkach gruntowych) na 25 lat, natomiast w średnich jedynie na 15 lat. Należy mieć na uwadze, że po tych 20 latach urośnie nam piękny ogród, który będzie trzeba rozkopać, żeby przenieść drenaż rozsączający w inne miejsce na działce. Dla porównania przy oczyszczalni biologicznej typu BIO-HYBRYDA, również dostępnej w ofercie naszej firmy, żywotność drenażu rozsączającego szacowana jest na 100 lat lub więcej.

Zasada działania oczyszczalni

Oczyszczalnia ekologiczna firmy EKOPOL to trójkomorowy osadnik gnilny wyposażony w osłony stabilizacji przepływu i filtr doczyszczający na wyjściu. W osadniku zachodzi podczyszczanie ścieków w procesie beztlenowym, a następnie ścieki przepływają do drenażu rozsączającego, gdzie są doczyszczane tlenowo.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków (EKO 4000)

Działanie osadnika typu EKO:

  1. W komorze pierwszej dopływające z budynku ścieki są gromadzone i rozdzielane na frakcje nierozpuszczalne w wodzie. Substancje lekkie wypływają na powierzchnię cieczy tworząc kożuch, a cięższe od wody opadają na dno w postaci osadu. Pozostająca pomiędzy kożuchem a osadem ciecz przepływa pod deflektorem do kolejnej komory.
  2. W środkowej komorze wyklarowane wcześniej ścieki poddawane są ponownie tym samym procesom. Korzuch flotuje, osad opada na dno i jest rozkładany przez mikroorganizmy beztlenowe. Znów najczystsza ciecz znajdująca się w środkowej części komory przepływa pod deflektorem dalej.
  3. W trzeciej, ostatniej komorze osadnika zainstalowany jest kosz z filtrem doczyszczającym. Filtr ten zbudowany jest z drobnych elementów PE o dużej powierzchni, porośniętych kulturami bakterii beztlenowych. Wypływające z osadnika ścieki przechodzą przez filtr, który dodatkowo podwyższa jego skuteczność i odpływają do strefy oczyszczania tlenowego – drenażu.

Opis techniczny

  1. Włazy rewizyjno-kontrolne regulowane teleskopowo – umożliwiają kontrolę pracy oczyszczalni, oraz wybieranie osadów. Regulacja możliwa w standardowo zakresie od 0,4m do 1m, jednak na życzenie klienta firma EKOPOL nieodpłatnie zwiększy zakres regulacji adekwatnie do potrzeb.
  2. Otwory wentylacyjne o średnicy Φ70.
  3. Stały poziom cieczy w osadniku.
  4. Deflektor wbudowany w przegrodę między komorami – separator tłuszczów, który dodatkowo pełni rolę osłony otworów przepływowych.
  5. Rura wylotowa – tędy podczyszczone ścieki odpływają z osadnika do drenażu rozsączającego. Średnica standardowo Φ 110.
  6. Kosz filtracyjny wypełniony złożem biologicznym żyjącym w warunkach anoksycznych (beztlenowych).
  7. Dopływ ścieków do osadnika – króciec wlotowy o średnicy Φ 160.

Podstawowe dane osadników

Oczyszczalnia ekologiczna typu EKO

Pojemność oczyszczalni [l] 2 500 4 000 8 000
Liczba użytkowników 5 10 20
Przepustowość dobowa [m3] 0,8 1,3 2,6
Zakres regulacji włazów [m] 0,4 – 1
Długość całkowita zbiornika [m] 2,3 3,5 4,5
Średnica zbiornika [m] 1,3 1,3 1,6
Masa zbiornika [kg] 170 230 340
Średnica wlot/wylot (mm) 160/110 160/110 160/110
Średnica włazów (mm) 500 500 500
Wysokość wlotu od dna (cm) 110 110 140
Wysokość wylotu od dna (cm) 110 110 130

Strona firmy: ekopol - www.ekopol.pl | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - www.oczyszczalnie.pl | Ekopol