Podręczne menu:

Dla Projektanta:

Materiały dla projektantów.

» Więcej

Gwarancja:

10 lat gwarancji na wszystkie produkty firmy Ekopol.

» Więcej

Certyfikaty:

Aprobaty i opinie techniczne oraz atesty higieniczne instytucji certyfikujących.

» Więcej

Zaufanie:

Firma EKOPOL bierze udział w programie Rzetelna Firma.

» Więcej

Szukaj w FAQ:

   
W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz kosztorysu, proszę obok wybranego rozwiązania kliknąć liczbę przyszłych użytkowników oczyszczalni.

Szambo ekologiczne typu EKO (bezodpływowy zbiornik na ścieki lub wodę deszczową). Najlepsze rozwiązanie, kiedy nie ma możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Aby uzyskać większą pojemność szamba, można połączyć kilka zbiorników szeregowo.

Zaznacz interesującą Cią pojemność:

Zbiorniki bezodpływowe
(szambo ekologiczne)

Proponujemy zainstalowanie takiego rozwiązania jak szambo ekologiczne w przypadkach, gdy nie ma możliwości doprowadzania ścieków do zbiorczej kanalizacji miejskiej. Niekiedy mogą również pojawić się inne przeszkody, które sprawią, że szambo będzie jedynym rozwiązaniem i niemożliwe będzie zbudowanie ekologicznej lub biologicznej oczyszczalni ścieków, takie jak:

 • Brak cieku wodnego, który pozwalałby na odprowadzenie wody z oczyszczalni,
 • Niedogodne warunki gruntowe ( np. grunt nieprzepuszczalny),
 • Nieodpowiednia powierzchnia działki na użycie drenażu rozsączającego,
 • Specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania prawne,
 • Specyficzne, strefowe lub lokalne uwarunkowania ekologiczne,
 • Warunki ekonomiczne,
 • Tymczasowość rozwiązania w oczekiwaniu na budowę kanalizacji zbiorczej,
 • Nieodpowiednie przeznaczenie działki.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków rozwiązaniem może być szambo ekologiczne. Z uwagi na konieczność częstego usuwania ich zawartości, zbiorniki są rozwiązaniem kosztownym w późniejszej eksploatacji.

Produkujemy zbiorniki na szambo o pojemności:

 • 2500 litrów
 • 4000 litrów
 • 8000 litrów

Szambo przystosowane jest także do łączenia w systemie szeregowym, dzięki czemu można uzyskiwać większe pojemności. Do wykonania tych produktów posłużyły żywice poliestrowe i włókno szklane. Dzięki temu zbiorniki na szambo odznaczają się bardzo dużą wytrzymałością i szczelnością. Mogą zostać przez to zainstalowane na głębokości 1,2 m pod gruntem. Tego rodzaju szambo podczas montażu nie wymaga zalewania wodą i stosowania obsypki piaskowo - cementowej. Zbiorniki bezodpływowe pełnią funkcję szczelnego szamba na ścieki bytowo – gospodarcze. Mogą być również wykorzystywane w rolnictwie jako zbiornik na gnojowicę. Szambo można także spożytkować do gromadzenia wód opadowych.

Strona firmy: ekopol - www.ekopol.pl | Przydomowe oczyszczalnie ścieków - www.oczyszczalnie.pl | Ekopol